2014-03-16 10:59 #0 av: RC1393

Hej!

Tycker TR är ganska flummigt (jag förstår i alla fall inte riktigt) när det gäller vilka regler som gäller för KM. Vad är det som måste efterföljas i KM och vad är det som arrangörerna får bestämma själv om?